Pesten op school is een serieus probleem waar veel kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, zich zorgen over maken.

Pesten begint vaak al op jonge leeftijd en kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk om hier al aan het begin van de basisschool onderzoek naar te doen.

Als we het pestgedrag goed in kaart brengen, kunnen we het ook beter tegengaan.

Om pesten tegen te gaan is het van belang dat bekend is hoe het zich afspeelt.

Bij het Erasmus MC, en in samenwerking met Generation R en de GGD Rotterdam-Rijnmond, verrichten we een onderzoek naar vriendschappen en pestgedrag onder basisschoolleerlingen. Voor dit onderzoek gebruiken we een uniek computerprogramma om vriendschappen en pesten in kaart te brengen.

Bijzonder aan dit project is dat de leerkracht een samenvatting krijgt van de belangrijke bevindingen in de klas.

Sinds eind schooljaar 2011-2012 voeren wij geen schoolbezoeken meer uit. Ons onderzoek is inmiddels afgerond.

Folder over het project

Folder over het project

Demofilmpje

Demofilmpje

Doe de test zelf

Doe de test zelf

Videoreportage over het onderzoek

Videoreportage over het onderzoek

Bekijk een videoreportage over het onderzoek

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School